Λοιπά Στοιχεία


 ΕΤΑΙΡΟΙ

Α.     ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
         Β ΗΠΕΙΡΟΥ 19 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
         ΑΔΤ: ΑΒ 047893
         ΑΦΜ:010165059 - ΔΟΥ: Δ΄ΠΕΙΡΑΙΑ

Β.    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
        ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 110 - ΑΛΙΜΟΣ
        ΑΔΤ: ΑΖ 551951
        ΑΦΜ: 070790809 - ΔΟΥ: ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Γ.    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
        ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 1 - ΑΛΙΜΟΣ
        ΑΔΤ: ΑΖ 551974
        ΑΦΜ: 066094727 - ΔΟΥ : ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ


              ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

        ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: 90%

        ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : 5 %

        ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ  : 5 %

        ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 20.000,00 €